Achiziţii publice

 

 

 

Anunţ de intenţie al achiziţiilor publice pentru anul 2012

 

Denumirea autorităţii contractante: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a CMC
Adresa: mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33
Relaţii de contact Tel: 24-12-21; 
Fax: 22-01-72 e-mail: ina.zlyi@gmail.com, inamarketing@mail.ru
 

BUNURI

N/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată, fără TVA (lei)

Procedura de achiziţie aplicablă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Elemente pentru terenuri de joacă pentru copii

 

LP

Trimestrul II
2. Procurarea unităţilor de transport (tractoare)

 

LP

Trimestrul III
3. Perii pentru tehnica comunală specializată

 

COP

Trimestrul III
4. Procurarea uleiurilor pentru tehnica specializată HAKO

 

COP

Trimestrul III
5. Procurarea materialelor de construcţie

 

LP

Trimestrul III

SERVICII

N/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată, fără TVA (lei)

Procedura de achiziţie aplicablă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Verificarea, curăţirea şi reparaţia coşurilor de fum şi canalelor de ventilare

 

LP

Trimestrul III
2. Reparaţia ascensoarelor în blocurile locative municipale

 

LP

Trimestrul II
3. Servicii de reparaţie a staţiilor de transport public

 

LP

Trimestrul II
4. Servicii de diagnosticare şi expertizare a ascensoarelor

 

COP

Trimestrul II

LUCRĂRI

N/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată, fără TVA (lei)

Procedura de achiziţie aplicablă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Reparaţia capitală a blocului locativ din str.

I. Creangă, 11A

 

COP

Trimestrul III
2. Reparaţia capitală a blocului locativ din str. Alba-Iulia, 186

 

COP

Trimestrul III
3. Lucrări de restabilire a sistemelor antiincendiare

la blocul locativ din str. Testemiţanu 29/2

 

LP

Trimestrul III
4. Lucrări de amenajare a terenurilor de acumulare a deşeurilor

 

COP

Trimestrul III
5. Lucrări de restabilire a sistemului de iluminare a locurilor de uz comun (scări)

 

LP

Trimestrul III