DGLCA

Direcția generală locativ-comunală și amenajare

DGLCA - Direcția generală locativ-comunală și amenajare

COMUNICAT PENTRU CONSUMATORII DE SERVICII COMUNALE

parlamentCOMUNICAT

PENTRU CONSUMATORII

DE SERVICII COMUNALE

 

Vă informăm că au fost adoptate de Parlamentul Republicii Moldova două legi care reglementează furnizarea serviciilor publice de apă şi energie termică.

În Monitorul Oficial al RM nr. 178-184 din 11 iulie 2014  a fost publicată Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014 şi în Monitorul Oficial al RM nr. 60-65 din 14 martie 2014 a fost publicată Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 303 din 13.12.2013.

Comunicat

robinet_46e6ec9a07COMUNICAT

Livrarea apei calde în municipiul Chişinău a fost sistată din data de 06 iulie 2014. Sistarea este determinată de necesitatea efectuării lucrărilor de profilaxie şi reparaţie curentă a utilajului SA „CET-2” şi a reţelelor termice. Potrivit normelor de securitate, anterior lucrărilor de testare este necesar ca sistemul de consum al energiei termice (agent termic şi apă caldă) să fie deconectat total de la reţelele termice. La data de 06.08.2014 în municipiul Chişinău va fi reluată livrarea apei calde pentru consumatori.

Totodată, în această perioadă gestionarii fondului locativ (ÎMGFL nr. 1-23)  vor intensifica efectuarea profilaxiei la sistemul de aprovizionare cu apă caldă menajeră intrabloc.