DGLCA

Direcția generală locativ-comunală și amenajare

DGLCA - Direcția generală locativ-comunală și amenajare

Spartachiada 2015

test

Cursuri de instruire a administratorilor fondului de locuinţe

Cursuri de instruire a administratorilor fondului de locuinţeIMG_20141104_141030

Conform Hotărârii Guvernului    Republicii Moldova nr. 122 din  18.02.2014 „Cu privire la  programul de reformare a  serviciilor publice pentru anii  2014-2015”, autorităţile şi  instituţiile publice sunt  responsabile de elaborarea şi  desfăşurarea cursurilor de  instruire pentru specialiştii în deservirea beneficiarilor serviciilor publice.

În acest context, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău, în comun cu Centrul de formare continuă din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, cu sprijinul Primăriei mun. Chişinău, al Preturilor de sector au organizat cursuri de instruire profesională a administratorilor fondului locativ.

Până în prezent, au participat la cursuri şi au fost atestaţi 61 Directori şi Ingineri-şefi ai Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23, Directori ai Întreprinderilor municipale servicii locative din sectoarele mun. Chişinău şi unii Preşedinţi ai ACC, APLP şi CCL.

În perioada imediat următoare, se va desfăşura o nouă etapă de instruire, în urma căreia vor fi atestaţi aproximativ 30 de administratori ai fondului locativ.

 

Dispozitie

contor        Primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a dispus ca ÎM „Infocom” să nu mai repartizeze consum suplimentar de apă locatarilor care deţin contoare cu certificat metrologic valabil, sigilat şi prezintă lunar gestionarilor fondului locativ ori furnizorului, sau notează în facturile de plată datele exacte ale contoarelor de evidenţă a consumului de apă.  Aceste măsuri au fost luate pentru implementarea în municipiul Chişinău a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, dar şi ca urmare a sesizărilor locuitorilor privind modul inechitabil de repartizare a volumelor de apă rece şi apă caldă menajeră.

Ataşat: Dispoziţia Primarului şi Ordinul DGLCA.

1   2   3   4