DGLCA

Direcția generală locativ-comunală și amenajare

DGLCA - Direcția generală locativ-comunală și amenajare

Întreruperea livrării apei calde

Primăria municipiului Chişinău informează că în perioada 05 iulie – 05 august 2015, va fi sistată livrarea apei calde menajere către consumatorii casnici.

Această măsură este luată anual de către serviciile de profil, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație, profilaxie și stopare planificată a CET-2.

Livrarea apei calde menajere către consumatorii din Chişinău va fi reluată în primele zile ale lunii august 2015.

Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău

Comunicat

just

COMUNICAT CU PRIVIRE LA  RECUPERAREA 

CHELTUIELILOR LA SERVICIILE DE ÎNCĂLZIRE

Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău aduce la cunoştinţă că la data de 18.06.2015 a avut loc şedinţa de lucru cu tematica” Conlucrarea juriştilor întreprinderilor municipale cu reprezentanţii SA „Termoelectrică” privind acţiunile necesare de întreprins în perceperea datoriilor debitoare pentru serviciile comunale”. În acest sens a fost emis ordinul DGLCA nr.82-d din 12 iunie 2015 cu privire la recuperarea datoriilor pentru serviciile comunale şi intensificarea lucrului cu rău-platnicii de către ÎMGFL 1-23.

Ordinea de zi de bază

 

 

 

 

Cursuri de instruire a administratorilor fondului de locuinţe

Cursuri de instruire a administratorilor fondului de locuinţeIMG_20141104_141030

Conform Hotărârii Guvernului    Republicii Moldova nr. 122 din  18.02.2014 „Cu privire la  programul de reformare a  serviciilor publice pentru anii  2014-2015”, autorităţile şi  instituţiile publice sunt  responsabile de elaborarea şi  desfăşurarea cursurilor de  instruire pentru specialiştii în deservirea beneficiarilor serviciilor publice.

În acest context, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău, în comun cu Centrul de formare continuă din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, cu sprijinul Primăriei mun. Chişinău, al Preturilor de sector au organizat cursuri de instruire profesională a administratorilor fondului locativ.

Până în prezent, au participat la cursuri şi au fost atestaţi 61 Directori şi Ingineri-şefi ai Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23, Directori ai Întreprinderilor municipale servicii locative din sectoarele mun. Chişinău şi unii Preşedinţi ai ACC, APLP şi CCL.

În perioada imediat următoare, se va desfăşura o nouă etapă de instruire, în urma căreia vor fi atestaţi aproximativ 30 de administratori ai fondului locativ.